Tekstgrootte
kleiner groter

Risico's in de provincie Groningen

We denken er liever niet aan, maar ook in de provincie Groningen kunnen zich verschillende noodsituaties voordoen. Denk aan stroomstoringen, brand, ongevallen met gevaarlijke stoffen of aardbevingen. Belangrijk is vooraf te weten wat je in zo’n situatie moet doen en hoe je je hierop kunt voorbereiden. De online Risicowijzer helpt daarbij.

Veiligheidsregio Groningen

In Nederland zijn we goed voorbereid op rampen of andere ernstige incidenten. Binnen de Veiligheidsregio Groningen doen de 23 Groninger gemeenten er alles aan om de kans op ernstige incidenten en rampen zo klein mogelijk te houden. Dit doen zij in samenwerking met andere belangrijke organisaties zoals Brandweer Groningen, Politie Noord-Nederland, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), Provincie Groningen, de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Fryslân, het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Defensie. Samen stellen zij strenge veiligheidseisen. Hierbij valt te denken aan de strenge regels voor brandveiligheid en voor vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen. Verder bestaat er een Regionaal Crisisplan en zijn er meerdere rampbestrijdingsplannen gemaakt. Ook doen de hulpdiensten regelmatig calamiteitenoefeningen, zodat ze goed voorbereid zijn op eventuele rampen. 

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen, kan er iets misgaan. Hoe klein de kans op een ramp ook is: 100% veiligheid bestaat niet. Daarom is het verstandig je goed voor te bereiden op een noodsituatie.

Risicowijzer

In de Risicowijzer en in het menu links vind je de belangrijkste noodsituaties die in onze provincie kunnen voorkomen. Per noodsituatie lees je wat er wordt gedaan om de risico’s te beperken, hoe je jezelf kunt voorbereiden en wat je moet doen als er iets gebeurt. Door ons deze instructies allemaal in te prenten, kunnen we optimaal samenwerken om er zo voor te zorgen dat de gevolgen van een noodsituatie worden beperkt; zowel voor jezelf als voor je omgeving.

Deel deze pagina op