Tekstgrootte
kleiner groter

Zelfredzaamheid

Als er iets gebeurt, ben je eerst even op jezelf aangewezen. De hulpdiensten zijn niet direct ter plekke. Met de Risicowijzer willen we bereiken dat jij je voorbereid op de risico’s en daarmee jouw zelfredzaamheid vergroot.

Wanneer je jezelf tijdens een ramp of incident in veiligheid kan brengen en voor jezelf kunt zorgen, kunnen de hulpdiensten zich richten op de slachtoffers die de zorg het hardste nodig hebben. 

Je bent zelfredzaam of kunt dit worden wanneer je:

  • op de hoogte bent van de belangrijkste risico's;
  • weet wat je in verschillende situaties kan doen;
  • weet hoe jij jezelf in veiligheid kunt brengen;
  • weet hoe jij kwetsbare mensen in jouw omgeving kan helpen, zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking;
  • eerste hulp kunt verlenen aan slachtoffers;
  • de hulpdiensten de weg kunt wijzen naar mensen in nood.

Voorbereiden wil zeggen: nu al nadenken en met elkaar praten over de risico’s en hoe je elkaar kunt helpen. Zodat jij weet wat je kan doen om de gevolgen voor jezelf en voor anderen te beperken.

Deel deze pagina op